Ceremonie i.v.m. de verplaatsing van het Monument

Het Monument, als gedenkteken voor de achtergeblevenen in dienst van het Regiment der Technische Troepen is verplaatst vanaf de Soldaat Ketting Olivierkazerne naar de, ernaast gelegen, Du Moulinkazerne en heeft daar een mooie plaats gekregen op het square vlakbij de vlaggemast. De Ceremonie op 4 mei i.v.m.  deze verplaatsing was alléén bestemd voor genodigden.. Op de foto ziet u het monument op zijn nieuwe standplaats. U kunt (vanaf 7 mei 2007) het Monument gaan bezichtigen.