Vriendendag Museum Nederlandse Cavalerie (4 oktober 2008)

Dit jaar bestaat het Museum Nederlandse Cavalerie (MNC) in zijn huidige vorm tien jaar. Na een verbouwing die twee jaar duurde werd bet hoofdgebouw van het museum op de Bernhardkazerne te Amersfoort in april 1998 door ZKH Prins Willern Alexander geopend. Dit gebouw was het voormalige lesgebouw van de Bernbardkazerne uit 1952, dat voor instructie overbodig was geworden.
In december 2001 werd het tweede gebouw, waar de historische voertuigen van de Cavalerie staan opgesteld, geopend. Dit is het oudste gebouw van de kazerne.
Ook in 1998 werd een "Vrienden" organisatie opgericht, die thans ruim 900 sponsors van bet MNC omvat. Voor deze vrienden is het dus eveneens een lustrum. Jaarlijks organiseert het MNC een "vriendendag" voor haar sponsors met tal van activiteiten, die bij dit lustrum uitgebreider zullen zijn dan normaal. De "Vriendendag" wordt op zaterdag 4 oktober a.s. gehouden.
Het bestuur van de Stichting Museum Nederlandse Cavalerie nodigt ook de donateurs van de Regimentsverzameling Technische Troepen en hun gezinsleden uit aan deze vriendendag deel te nemen.
De samenwerking tussen de beide stichtingen dateert reeds vanaf 1990 toen de Adjudant van de technische Dienst Andries Kelder het onderhoud en restauratie van de cavalerievoertuigen een uitdaging vond naast het werk voor de Technische Dienst.
De Sherman en de Chaffee die door zorg van de 102 TDHrstwkpl uit Wezep waren gerestaureerd, kregen door zorg van Dries permanent onderhoud bij de Cavalerie. De SRVTT schonk daartoe ook gereedschap waaronder een grote draaibank.
Toen eindelijk in 2004 het museum van de Technische Dienst heropende, werd als dank voor de goede verzorging de Chaffee aan het MNC geschonken en de Sherman ging terug naar de SRVTT.
Het programma staat uiteraard nog niet helemaal vast. Zeker is evenwel, dat de expositie in beide gebouwen te bezoeken is, evenals de in mei 2008 te openen nieuwe restauratiewerkplaats.
Voorts kan worden meegereden op historische tanks en wielvoertuigen op de Vlasakkers, het oefenterrein achter de Bernhardkazerne. Ook zeker is dat het Retinieorkest Trompetterkorps der Cavalerie zaloptreden, dat er demonstraties zijn van radiografisch bestuurde tankmodellen en van het gieten van tinnen figuren ( "tinnen soldaatjes" ).
Naar verwachting zullen ook de modernste en zelfs nog in te voeren pantservoertuigen van de KL, zoals de Leopard 2, de CV90 en de Boxer, te zien zijn. Ter vergelijking zalonder meer de Sherman tank van onze Regimentsverzameling opgesteld staan. Kortom, een heel aantrekkelijk programma voor een ieder die ge´nteresseerd is in verleden en toekomst van de Koninklijke Landmacht en in het bijzonder van de Cavalerie en de Technische Troepen die dit fraais in de toekomst onderhouden.
Een definitieve uitnodiging met een gedetailleerd programma en antwoordstrook zal u tijdig worden toegezonden, maar noteert u de datum alvast in uw agenda.

Namens het bestuur van SRVTT          Namens het MNC

De voorzitter
J.P.G. van der Meer                       P. Gillis