• Laatst bijgewerkt 10-02-2019

Onze begunstigers: Vrienden van het RTT-museum
beam

Tot ons genoegen blijft het aantal begunstigers vrij stabiel. Onder de bijna 1500 georganiseerde actieve en postactieve TD'ers zijn er nog wel meer die geven om het behoud van de unieke stukken en tradities van ons dienstvak. Zeker nu de TD als zelfstandig dienstvak is verdwenen en evenals de VTDO in een groter geheel is opgenomen, waardoor een stuk 'TD-identiteit' verloren dreigt te gaan en het regiment van de Technische Troepen onze enige gemeenschappelijke basis is geworden, moeten wij ons inspannen om m.b.v. een volwaardig TD-museum onze geschiedenis te bewaren.
De SHCRTT roept u allen op om mee te helpen begunstigers te werven. De herinrichting van ons museum kost veel geld, om dit te kunnen financieren zijn veel begunstigers nodig. De begunstigers zelf, commandanten van herstel- en verzorgende (TD-) eenheden, de TD-autoriteiten, de bezoekers van deze website, de veteranen, de betrokken burgers, enz. enz. roep ik op om begunstiger te worden of  begunstigers te werven.

De voorrechten die begunstigers genieten maken het ook voor de grotere eenheden van het Regiment Technische Troepen interressant om begunstiger te worden (b.v. de personeelsvereniging, de onderdeelsbar, de kadervereniging of het peloton of compagnie).

De voorrechten van onze SHCRTT BEGUNSTIGERS zijn:
beam

 • Eervolle opname in de lijst van "Vrienden van het museum van de SHCRTT" die het vastleggen van de RTT-geschiedenis en het bewaren van de tradities en erfgoed binnen het RTT ondersteunen;
 • Vrije toegang, met uw familie of introducés tot het museum;
 • Gratis rondleiding door bestuurslid of conservator;
 • Gratis gebruik van bibliotheek, de onderdeelsarchieven en het fotoarchief ter plaatse;
 • Bestuderen van boekwerken conform nadere afspraken;
 • Ontvangst van kopieën van tekst en/of afbeeldingen uit de bibliotheek of het fotoarchief op basis van afspraken v.w.b. aantal en/of prijs, (aantal afhankelijk van onderwerp);
 • Gratis gebruik van uniformen (b.v GT voor huwelijk of DT  of gladde of wollen stof voor bijzondere gelegenheden of groepsoptredens);
 • Toezending van periodieke informatie;
 • Afdrukken van foto's uit het digitale bestand tegen kostprijs conform nadere afspraken als reproductie is toegestaan;
 • Deelnemen aan restaureren van uitrustingstukken of inrichten van de verzameling met museum gereedschap of eigen materiaal of ideeën;
 • Het houden van een receptie in de koffieruimte van het museum, catering voor eigen kosten;
 • Voor bijzondere aangelegenheden zoals commando-overdracht, dienstverlating, jubileum, beédiging enz. kan door of voor een begunstiger van de SHCRTT een verzoek worden ingediend om de plechtigheid op te luisteren met één of meer "oldtimers" uit de collectie (uitvoering na overleg).

  Aan de uitvoering van dit punt zijn bescheiden kosten verbonden om de voertuigen klaar te zetten en voor de brandstof.
  Nadere informatie op verzoek.
Opmerkingen
beam

Wij nodigen alle Technische Troepen-eenheden uit begunstiger te worden!
U draagt daardoor zorg voor het behoud van waardevol erfgoed en historische gegevens uit uw eenheid zoals documentatie, opleidingsmateriaal, overtollig gereedschap enz.

Een informatiepakket met acceptgiro sturen wij u op verzoek graag toe.

Het goed bijhouden van de database van begunstigergegevens, waaronder het adressenbestand van de begunstiger, brengen wij ieder jaar weer onder uw aandacht.
Om deze bestanden "up-to-date" te houden hebben wij uw hulp hard nodig!
Gaat u verhuizen of is er een andere reden die een wijziging in deze bestanden noodzakelijk maakt, laat u (of laat de familie) ons dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weten.
Hiermee wordt voorkomen dat ongewenste of mogelijk pijnlijke post U of uw familie wordt toegezonden maar vooral ook dat voor uzelf bestemde post met b.v. uitnodigingen als onbestelbare post onnodig wordt teruggezonden.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.