Jaarverslag Museumwinkel SRVTT 2007

Het tweede jaar dat de museumwinkel bestaat, mochten we ons verheugen over meer dan goede belangstelling.
Het assortiment breidt zich gestaag uit met artikelen, gerelateerd aan het Regiment Technische Troepen. Voor het jaar 2008 is het noodzakelijk een derde vitrine aan te schaffen om de verkoop nog meer te bevorderen.
Voor de jeugd zijn er interessante bouwplaten waar veel belangstelling voor is.
De boekwerken voor verkoop over de Technische Dienst als onderdeel, en Technische Handleidingen (m'n, DL'n enz) voor gebruik in de werkplaats enz. of als naslagwerk, behoren (in beperkte mate) tot de vaste artikelen in de winkel. Boekwerken kunt U ook via de website bestellen.
Tijdens de jaarlijkse herdenking van in oorlogsomstandigheden overleden (ex) TD-militairen en bij de veteranenreunie rond l oktober op de Du Moulinkazeme, is de museumwinkel evenals tijdens onderdeelreunies in den lande, vertegenwoordigd.
Op de landelijke en provinciale "Gratis Rondje Musea" de zogenaamde "Open Dagen" van het museum is verkoop van overtollige kleding, nieuw of weinig gebruikt, een nieuwe verkoopactiviteit op die dagen. We verwachten in het jaar 2008, zoals ieder jaar, weer meer bezoekers die ook ge´nteresseerd zijn in de museumwinkel met een assortiment, dat elders niet te koop is.

Aarzel niet als U uit artikelen uit het assortiment wilt bestellen, kom langs, bel op of mail en zo nodig kan toezending verzorgd worden.

Bestand in-/verkoop 2007 Inkoop Verkoop
Artikelen € 89,00 € 816,00
Opbrengst trommel   € 148,00
Idem Trommel 06-02-2008   € 142,00
Totaal € 89,00 € 1106,00