KRONIEK MUSEUMJAAR 2007

Januari

3 Het bestuur van de SRVTT wenst al haar begunstigers, medewerkers en gerelateerde Defensiemusea een voorspoedig en gezond 2007. Het bestuur wenst alle zieke medewerkers van harte beterschap toe.
Alle museumbestuurders en medewerkers zijn diep getroffen door het bericht van overlijden van ons bestuurslid en oud C-RTT/OCTD Bert Hupse. Na zijn FLO heeft Bert 4 jaar de stichting buitengewoon enthousiast gesteund in de moeilijke periode van de verhuizing. Bij de heropening van het museum in september voerde hij op onnavolgbare wijze de regie. Voor de erkenning als geregistreerd museum heeft hij zich met name ingezet. Zijn ziekte bleek in 2005 helaas ongeneselijk.

Bert foto_bert1 foto_bert2 foto_bert3

5 In het museum worden interviews opgenomen door het Instituut Militaire Historie (NIMH) over het Leopard-1 gevechtswaardeverbeteringsproces bij 574 Tkwkpl in 1984/88 in verband met een uit te brengen Leopard-1 boek begin 2008.
8 Onder grote belangstelling uit het regiment Technische Troepen wordt in Baexem voorafgaand aan de crematie bij een plechtige uitvaartdienst afscheid genomen van Bert Hupse.
10 Samenwerkingsoverleg te Culemborg tussen SRVTT en EODD onder regie van C-RTT, de adviseur beleid van de SRVTT genmaj bd M.P. Celie en de voorzitter van de SRVTT.
11 De TD-officieren van de Vereniging Officieren Logistieke Dienst (VOLD) en daarbij bestuursleden en medewerkers van de SRVTT houden Nieuwjaarsreceptie in het AMT te Stroe.
14 Voorzitter SRVTT bezoekt de nieuwjaarsreceptie van de KVEO te Den Haag.
15 Nieuwjaarslunch voor alle medewerkers van de SRVTT.
17 ÖÖ 31 Einde feestvieren! Gewoon aan het werk!
Inrichten, onderhoud en registreren van de verzameling en de bibliotheek.

Februari

3 Bezoek van 15 personen van de Veldpoststudiegroep "NAPO"-veteranen.
7 Bestuursvergadering; diverse medewerkers met vragen waren ook aanwezig.
9 Inspectie en advies door Erfgoed Utrecht (mevr Margriet Stigter).
27 C-OTCLOG neemt afscheid en wordt door de SRVTT in een museum-oldtimer langs de aangetreden troepen weggereden.
28 Het museum SRVTT schenkt het Verbindingsdienstmuseum een fiets van voor 1940 tbv een expositie aldaar over vervoer van post met behulp van postduiven.

Maart

2 Bestuursdelegatie bezoekt de heer B. Koster die een zware operatie aan zijn rug heeft ondergaan.
Het museumgebouw V 15 in Kamp Soesterberg wordt aangesloten op het brandalarmsysteem van de gemeente Soest.
7 Bestuursvergadering. De regimentsadjudant is 36 jaar in dienst.
16 Mevrouw Oosting is helaas ziek. Gelukkig knapt zij snel weer op.
In Nijverdal is door de firma REACT de tweede Centurion Berging van de SRVTT geheel gerestaureerd met medewerking van de rekwisietenafdeling uit Maaldrift en het Restauratieatelier van de SRVTT uit Nieuw Milligen. Voorzitter SRVTT ontvangt het prachtige voertuig tijdens een spectaculaire overdracht retour.

centurion1 centurion2

21 Vergadering van de Regimentstraditieraad Technische Troepen.
22 Bestuursleden en medewerkers bezoeken de jaarvergadering van de Vereniging Officieren Logistieke Dienst (VOLD).
In de avond worden 2 opleidingsklassen (18 personen) van het OTCLOG in het museum ontvangen en rondgeleid door de heren Jansen en van der Meer.
23 Het bestuur van de SRVTT neemt afscheid van dhr P. van Kasteren van het OTCLOG welke gedurende ruim 7 jaar in Bussum en Soesterberg de SRVTT behulpzaam ondersteunde met meerkleuren drukwerk, foto`s enz. Onze medewerker Gerard Hendriks krijgt op vakantie in KroatiŽ een ernstige darmbloeding en wordt daar opgenomen in het ziekenhuis. Operatief wordt een tumor verwijderd welke gelukkig goedaardig lijkt te zijn. Na enige dagen opname kan hij door zijn echtgenote Joke naar Nederland gereden worden waar verder herstel volgt.
26/28 Voorzitter SRVTT onderzoekt in de archieven van APB te Heerlen en van BRIOP te Kerkrade de dossiers van gesneuvelde TD`ers en die van bij de TD ingedeelde militairen welke destijds zijn onderscheiden met een (koninklijke) onderscheiding vanwege buitengewoon moedig en beleidvol optreden tegen de vijand in oorlogstijd of langdurig en moedig uitvoeren van verzet tegen de bezetter van Nederland van 1940-1945. De gevonden TD`ers zullen op een totaal overzichtsbord in het regimentsmuseum worden vermeld teneinde hen te kunnen blijven herdenken.

April

2 Bezoek van het NIMH dhr Roozenbeek en mevr Patricia Geatamo. Het betreft voorbespreking over de TD participatie in de munitiebevoorrading tussen 1954 en 1984 waarover een boek verschijnt dzv het IMH. Tevens wordt het film- en dvd-bestand van de SRVTT doorgenomen.
5 Voorzitter SRVTT neemt deel aan de periodieke Regimentsraad olv de regimentsoudste kolonel A.J. Kuil.
11 Bestuursvergadering SRVTT.
14 DDe heer F. Ch. Geerling vertegenwoordigt de stichting bij de reŁnie van de veteranen van 4 Infanterie Brigade Werkplaats (4 IBW) uit het voormalige Nederlands IndiŽ. De meegenomen winkelvoorraad heeft veel aftrek
20 Bezoek van 30 medewerkers van de firma REACT uit Nijverdal die de verzameling en de twee door hen gerestaureerde Centurion PRB`s komen bewonderen. De bezoekers zijn zeer tevreden.
27 Het monument voor het herdenken van in oorlogstijd overleden TD`ers wordt van de Soldaat Ketting Olivierkazerne verplaatst naar de Du Moulinkazerne.

monument1 monument2

Daar worden de betreffende monumenten van het Korps Militaire Administratie en die van de Regimenten Technische Troepen en Bevoorradings-en Transporttroepen opgesteld, teneinde in voorkomend geval als dienstvak van de Logistiek gezamenlijk op te kunnen treden bij dergelijke plechtigheden. Bezoek van de reŁniecommissie van de voormalige Troepenmacht Suriname (TRIS) met het verzoek een bijdrage te leveren in de vorm van foto`s en/of tekst aan het herdenkingsboek TRIS.

Mei

1 Gerard Hendriks is weer zover hersteld dat hij de periodieke bijeenkomst van de veiligheidsgroep Eemland kan bijwonen.
4 Op de dag van de nationale dodenherdenking wordt het nieuwe monument van het regiment Bevoorradings- en Transporttroepen onder grote belangstelling van veteranen en autoriteiten waaronder de SRVTT, door Commandant Landstrijdkrachten onthuld. Het is een op waardige wijze uitgevoerde ceremonie en een bijzonder mooi monument.
9 Bestuursvergadering SRVTT.
15 Jaarvergadering van de KVEO te Bronbeek.
25 Bezoek van 16 vertegenwoordigers van de gemeentelijke vrouwenraad uit Leusden welke bijzonder veel lof voor de verzameling toonden.
27/28 Op eerste en tweede Pinksterdag is er Open Huis in het TD-museum. Bijna 100 bezoekers genieten van een mooie dag, een bijzondere expositie en gratis koffie, chocolade en cake.

Juni

2 en 9 "Open Koninklijke Landmacht-dagen" in Wezep.
6 Laatste bestuursvergadering voor het zomer reces.
15 Bij het Cavaleriemuseum vertrekt een medewerker welke destijds rij-instructeur was. Op verzoek van de Cavalerieleiding wordt door de SRVTT met onze museum-YA328 betrokkene met zijn familie rondgereden. Als slot rijdt hij onze medewerker Jan Bloemendaal rond om een staaltje van zijn vakkennis te tonen.
18 Voorzitter SRVTT woont de Regimentsraad TT olv kol A.J. Kuil bij in het evenementencasino te Soesterberg.
29 In Den Haag defileren 35 donateurs uit de Leger Technische Dienst van de SRVTT tijdens het Veteranendefilť.

Juli

4 Werkvergadering voor de tijdens de vakantieperiode aanwezige medewerkers.
14 en 15 Het museum van de SRVTT neemt deel aan de door de provincie Utrecht georganiseerde dagen "Een Gratis Rondje Museum". Gedurende het hele weekend is iedereen welkom het hek aan het Zeisterspoor staat open en het publiek mag zonder legitimatie naar binnen.

vtg1

We tellen bijna 200 bezoekers en iedereen is onder de indruk van de expositie. Een zeer geslaagd optreden dat tweemaal per jaar wordt uitgevoerd en in oktober weer zal plaats vinden. De provincie maakt hier via de VVV reclame voor en de donateurs van de SRVTT krijgen telkens vooraf bericht. Volgende op 13/14 oktober.

Augustus

3 Voorzitter SRVTT wordt voor radio Soest geÔnterviewd over het museum Technische Troepen en geeft uitleg over het ontstaan, de taak en het optreden van de Technische Dienst en het doel en opzet van de verzameling.
22 Vergadering dagelijks bestuur (DB) van de SRVTT.
23 Voorzitter SRVTT doorzoekt de archieven van 1948 tot 1974 van de senaat van de KMA in verband met de geschiedschrijving over de cadettendienstvakvereniging van de Technische Dienst, "Het Vliegwiel".
24 Delegatie van de officierspromoties 1990/1991 bezoekt de SRVTT en vraagt om assistentie voor de komende VliegwielreŁnie daar de meeste in 2006 het Jeneverkruis hebben ontvangen. Vanwege het gewijzigde opleidingssysteem waarbij korte en lange opleidingen door elkaar heen lopen en daarmee de promoties, wordt niet langer per promotie een reŁnie gehouden maar door die leden van de opleiding zoals zij in hun eerste jaar begonnen. Hierdoor wordt meer binding in de reŁniegroep bereikt en kunnen ook afgezwaaide leden er aan deelnemen.
27 Door de firma Van Santen Belettering uit Soesterberg worden de dienstvakkraagspiegels en expositiebenamingen ontworpen voor de aanduiding van het museum Logistieke Dienst op het nieuwe toegangshek.
30 Jaarlijkse Kascontrole bij de penningmeester. Alles is prima voor elkaar.
31 DTO sluit onze computers aan op het MULAN netwerk en snijdt daarmee alle telefoonverbindingen af. Wij hebben 18 dagen geen telefoon voordat de fout gevonden en weer hersteld is maar de aanvraagprocedure voor deze aansluiting is hiermee na 6 jaar afgesloten.

September

5 Bestuursvergadering.
11 Bezoek 12 personen veiligheidscoŲrdinatiegroep musea Eemland olv Gerard Hendriks.
17 Wij zijn aangesloten op Intranet en Internet. Bereikbaar via twee e-mail adressen! (zie colofoon)
18 Van het NIMH komt de heer H. Roozenbeek op bezoek op zoek naar gegevens over de munitiebevoorrading en opslag zoals die door de technische Dienst tussen 1954 en1984 is uitgevoerd. Deze zaken zullen opgenomen worden in het boekwerk dat door het NIMH wordt uitgegeven over het bestaan en de taken van de Intendance, de Aan-en Afvoertroepen en de Bevoorradings-en Transporttroepen. Het boek zal omstreeks juni 2008 verschijnen.
19 Vergadering `s ochtends van de Regimentstraditieraad en `s middags van de Regimentsraad. `s Avonds rondleiding van 18 man van STO/OTCLOG
20 Aoo bd TD Andries (Dries) Kelder overleden; 73 jaar oud. Dries was jarenlang samen met Willem Oosting en Martin Talens de restaurateur en hersteller van alle uitrustingsstukken van de Stichting Geschiedkundige Verzameling Technische Dienst. In 1994 zag hij een uitgebreid werkterrein in de vorm van restauratie van historische voertuigen bij de verzameling van de Cavalerie als meer uitdagend dan bij de TD. De TD-verzameling bleef altijd een plekje in zijn hart behouden en regelmatig hielp hij onze verzameling met raad en daad. Helaas tobde hij de laatste tijd met zijn gezondheid en is hij ons toch nog onverwacht ontvallen doordat hij `s nachts in zijn slaap is overleden.
21 SRVTT vertegenwoordigingen zijn aanwezig bij de rouwdienst in Wassenaar en begrafenis te Steenbergen van mevrouw D.M. van den Bergh-van den Bergh, echtgenote van de vooroverleden oud C-OCTD de genmaj ir. J.C.M. van den Bergh.

personen1

Door haar goedkeuring ontving ons museum van de Directie Defensie Materieel Organisatie de bijzondere herdenkingsplaqette over de uitgereikte "Generaal-majoor ir. J.C.M. van den Bergh-legpenningen" tussen 1988 en 2004 waarop diverse TD`ers voorkomen. In Breda wordt de jaarlijkse pa-en zeunavond gehouden tussen TD-officieren afkomstig van het Vliegwiel en 40 aanwezige TD-cadetten
25 In Delft, bij het Legermuseum ontvangt onze oud medewerker aoo bd Martin Talens veel lof bij de uitreiking van zijn derde standaardwerk inzake de militaire uitrustingen vanaf 1815 tot heden. Martin heeft bij elkaar 30 jaar gewerkt aan de 4 boekwerken die hierover geschreven en getekend zijn. Het zijn prachtexemplaren!
26 Na een procedure van bijna een jaar is er een overeenkomst tussen het Regionaal Commando-West en de Stichting afgerond, waarbij de stichting toestemming krijgt het hek aan de openbare weg Zeisterspoor open te stellen voor publiek dat de verzamelingen van de Logistieke Dienst wil bezoeken.

poort

26 Door C-LFD-Soesterberg, de majoor (RTT) K.G. van Langeveld wordt het hek met de nieuwe aanduidingborden om 09.30 uur feestelijk geopend. Om 10.00 wordt het museum bezocht door een delegatie van de Traditie Commissie Krijgsmacht (TCK) die haar periodieke Advies en Assistentie (A&A) bezoek brengt. Veel informatie en adviezen worden gewisseld bij een plezierige rondgang door de expositie welke van de delegatieledenveel lof ontvangt. het bezoek wordt afgesloten met een lunch op de Du Moulinkazerne.
28 In Vught wordt het museum van de Genie heropend waarbij het bestuur van de SRVTT is uitgenodigd. Heel indrukwekkend.

Oktober

1 63e Regimentsjaardag. De medewerkers van de SRVTT stellen historische voertuigen en een winkel op voor de komende LTD reŁnie.
2 Opening van het nieuwe museum Bevoorradings-en Transporttroepen (B&T). Door de SRVTT worden enkele historische transport- en commandantvoertuigen bij de opening ter beschikking gesteld. De verzameling welke voorheen de Intendanceverzameling was, is het begin van de geÔntegreerde B&T verzameling en ziet er zeer verzorgd en professioneel uit. het bezoek zeker waard. De 2e Logistieke verzameling in het museumpark van Kamp Soesterberg is thans paraat op elke maandag en woensdag. De dag heeft helaas een sombere kant daar de op 26 september jl overleden lkol bd Andries Westendorp vandaag in Nunspeet begraven wordt. Andries was als bestuurslid van het B&T-museum jarenlang betrokken bij de herinrichting daarvan en heeft tevens zeer veel aan bijgedragen aan het samenwerkingsverband tussen de Logistieke Verzamelingen.
3 Herdenking van de TD`ers welke overleden zijn tijdens hun dienstuitvoering onder oorlogsomstandigheden. In de middag is er een goed bezochte LTD reŁnie. Helaas was het zeer slecht weer maar nietemin bezochten 400 veteranen (waarvan 100 partners) de reunie. M.b.v. touringcars wordt vanaf de Du Moulinkazerne de regimentsverzameling bezocht waarbij vooral de IndiŽ-hoek en de Korea-vitrine veel bezoek trekt.
10 Heropening van het museum van de Militaire Administratie. De 3e Logistieke Verzameling in het museumpark is paraat en kan op afspraak worden bezocht.
11 De voorzitter en de heer W.J. Oosting en de heer J. Bloemendaal bezoeken het complex Schaijk en ontdekken er een bijzonder testvoertuig. Besloten wordt om een poging te wagen het voor de verzameling te verkrijgen.
Willem met de YPX in Schaijk ypx

12 De voorzitter bezoekt de reŁnie van de oud-leden van de TD cadettendienstvakvereniging "Het Vliegwiel" in het Techniek museum te Delft. Er was een goede opkomst met vooral veel jongeren. Volgend jaar is de 50e reŁnie: U, als oud lid, komtdan toch ook!
13/14 De derde "Open Huis" happening dit jaar met gelukkig redelijk goed weer en veel bezoekers. Wij telden meer dan 150 bezoekers waarvan het merendeel afkomstig was uit voorbijgangers en bewoners uit de omgeving.
15 Op 26 september gaf het A&A-team van de TCK veel informatie over het toekomstige museaal beleid bij Defensie. Omdat daar nogal wat consequenties voor de SRVTT aan vast zitten geeft de voorzitter vandaag voor al het personeel (en een delegatie van het museum van de Geneeskundige Dienst) een lezing met voorlichting, tekst en uitleg. De gezamenlijke mening na afloop is dat wij de komende 5 jaar de tijd hebben om een prima expositie op te bouwen onder eigen verantwoordelijkheid en eigen leiding. Geen onrust.
17 Ons bestuurslid registratie en beheer de heer Kees de Graaff gaat op cursus "Behoud en Beheer". Nooit te oud of te wijs om te leren.
20 Bezoek van een groep van 10 (ex) Defensie medewerkers en familie uit Arnhem en Gouda.

personen2 personen3 personen4

20 Onze oudste medewerker, Hoofd Boekbinderij de heer Dirk Hofman krijgt bij het winkelen in zijn woonplaats Loosdrecht een ernstig ongeluk vanwege een val op een fietsenrek. Hij breekt vier ribben, krijgt een hoofdwond en breekt een vinger en is er slecht aan toe. Vanwege de erge pijn in zijn borst wordt in het ziekenhuis besloten het herstel te laten plaatsvinden terwijl hij in slaap wordt gehouden zodat hij niet beweegt en de ribben weer kunnen aanhechten. Het ziet er lang zorgelijk uit maar gelukkig knapt Dirk op en mag hij de week voor kerstmis weer naar huis. De revalidatie zal echter wel tot in de lente van 2008 duren.
21 De voorzitter bezoekt onze medewerker rupsvoertuigen onderhoud, de heer Marcel Spruyt in het ziekenhuis in Rotterdam. Marcel heeft een chemokuur behandeling ondergaan vanwege een kwaadaardige tumor. Zijn toestand is zorgelijk maar zelf houdt hij moed.
24 Het museum krijgt bezoek van Stafadjudant Ton Jacobs van het Kleding en Persoonlijke Uitrusting (KPU) bedrijf met 12 werknemers van de KPU die nieuwsgierig zijn naar ons museum en de aanwezige paspoppen met bijzondere uniformen. Ton Lucas Luyckx verzorgt 2 rondleidingen en hoort veel lof over de getoonde verzameling.
30 Onze medewerker de heer Hennie van den Eikhof gaat op cursus Fotobeheer in Delft.

November

1 Vanaf vandaag staat het bibliotheekbestand op onze website! U kunt thuis uitzoeken wat U wilt lezen, bestuderen bij ons aan de koffietafel of wilt lenen (als donateur). Eigenaars vaan historische voertuigen maken hier geregeld gebruik van
7 Bestuursvergadering SRVTT.
8 Hoewel bekend was dat Marcel Spruijt ernstig ziek was worden wij vandaag overvallen door het bericht dat hij toch vrij onverwachts is overleden. Op 27 oktober mocht hij naar huis en daar ging het aanvankelijk zo goed dat hij plannen maakte om met zijn echtgenote Thea koffie te gaan drinken bij het museum. Helaas mocht hij dat niet meer beleven.
8 Ter gelegenheid van het Korpsdiner Onderofficieren Technische Troepen op 8 november en het Korpsdiner Officieren Technische Troepen worden er 2 Fennek pantservoertuigen gedemonstreerd bij het TD-museum. Er komen ruim 100 bezoekers uit het regiment die zich maar met moeite laten wegsturen.
9 Korpsdiner Officieren Technische Troepen in het evenementencasino in Soesterberg.
10 De SMO-klas 1976-1977 olv ons bestuurslid Marc Nieuwenhuys bezoekt met 20 familieleden het museum.
12 De voorzitter SRVTT wordt door C-RTT op een bijeenkomst bij de EOD Culemborg benoemd tot voorzitter van een werkgroep die zal onderzoeken of er voor het optreden van eenheden en personen van het regiment tijdens acties die overeenkomen met oorlogstijd, een cravatte bij het vaandel is aan te vragen. Ook het optreden van de EOD wordt daarbij door deze werkgroep "Krijgsverrichtingen" in beschouwing genomen.
13 Onder grote belangstelling is vandaag de begrafenis van onze tankmedewerker Marcel Spruijt. Wij missen in hem een enthousiast en kundig medewerker die ondanks de afstand Hoogerheide-Soesterberg elke week om 09.00 uur klaar stond voor de Centurions van onze verzameling.

Marcel foto_marcel1 foto_marcel2

De Centurion PRB die hij vertroetelde zal de naam "Marcellinus" krijgen als herinnering aan hem.
14 De voorzitter bezoekt de periodieke Regimentsraad onder leiding van kolonel A.J. Kuil bij staf 1 LogBrig.
15 Avondbezoek van 20 cursisten van de Vaktechnische Vorming voor sgtI van TD, B&T en MA. De bezoekers krijgen een rondleiding van Ton Lucas Luyckx en Henk Steen met zijn echtgenote Ida. Een gezellige avond die goed begon met de rondleiders uit te nodigen voor het diner in de Du Moulinkazerne.
16 De oud C-RTT tevens destijds voorzitter van de stichting Geschiedkundige Verzameling Technische Dienst kolonel bd Ph. den Hollander uit Harderwijk, wordt getroffen door een ernstig herseninfarct. Helaas wordt hij niet meer beter en overlijdt hij op 5 januari 2008. Wij missen daarmee een buitengewoon menselijke collega, adviseur en steunpilaar van de stichting.
26 Eerste bijeenkomst werkgroep "Krijgsverrichtingen met de leden maj H.M. Foppen, maj A.H. Jansen en maj W.F.A. Schurgers.
30 De vereniging Officieren Logistieke Dienst (VOLD) viert haar eerste lustrum in MŁnster ( de stad van de vrede als afsluiting van de 80-jarige oorlog in 1648 en de erkenning van de Republiek van 7 Nederlandse Provincies). Bestuur en medewerkers van de SRVTT zijn vertegenwoordigd.

December

1/2 De lustrumfestiviteiten van de VOLD in MŁnster zijn bijzonder geslaagd. Een prettige stadswandeling, een prima lunch en een galabal in het Schloss Nordkirchen. Gezellig ontbijt en een strakke busreis terug naar Apeldoorn respectievelijk Amersfoort of Oirschot.
4 Bezoek van een groep van 20 man van 310 Hrstcie Deze Hrsteenheid is als eenheid donateur geworden en steunt het museum jaarlijks met een extra donatie. Hulde!! (welke eenheid volgt?)
5 Bij een bezoek aan het complex Schaijk met DMO genm ir. A.C.J. Besselink wordt het bijzonder prototype wielvoertuig met een dubbel tradostel bewonderd. Procedures worden afgesproken om een aanvraag voor dit voertuig tbv van de TD-verzameling bij de DMO in te dienen.
12 Bestuursvergadering SRVTT en uitreiking van de jaarlijkse kerstgratificaties aan alle medewerkers.
14 Afscheid van regimentsadjudant (RA) Arie de Haan wegens FLO. Zijn opvolger wordt de RA W.J.B. van Loon.
15 Mevrouw van Noord wordt ernstig ziek. Zij krijgt een ernstige oorontsteking die tot begin januari '08 duurt.
19 Afscheid van de directeur Wapensystemen en Bedrijven van de Defensie Materieel Organisatie, de genm ir. A.C.J. Besselink in de grote zaal van de KMA in Breda. Hij wordt opgevolgd door 2 brigadegeneraals! Dan kan je zien wat ťťn TD`er kan!!
20 In de middag krijgt het museum bezoek van een KMA-klas van 12 personen die in het eind van hun studie periode de cursus VTO volgen op het OTCLOG/STO. Jan van der Meer leidt de bezoekers met hulp van Marc Nieuwenhuys rond. De rondleiding slaat dermate aan dat het Vliegwielbestuur voor 8 februari 2008 eenzelfde bezoek met rondleiding aanvraagt voor de totale Vliegwielsterkte, 25 man!

infra1              infra2
Kromhoutkazerne gezien vanuit de Wacht; links achteraan het Fort       Kaalslag behalve fort en Tamboerhut            

21 Bezoek aan de Kromhoutkazerne; overname door de voorzitter, Ton Lucas Luyckx en Kees de Graaff van TD relikwieŽn uit het Ravelijn en het Vossegat. Beide gebouwen worden gesloopt vanwege nieuwbouw.! De kazerne is een verlaten zandvlakte; een woestijn heeft meer uitstraling.
21 `s-Middags laatste werkdag en Kerstlunch. Sluiting van het museum tot 2 januari 2008.
22-31 Een gezond uiteinde van 2007 met een beetje winter.

Wintersfeer vanuit het museummuseum in de winter

Bijzondere bezoeken:
  Traditiecommissie Krijgsmacht
  Bestuur vereniging officieren Korps Militaire Colonnes
  Delegatie ex Koreastrijders,
  Delegatie ex TRIS,
  Delegatie Koninklijke Marechaussee,
  Delegatie Defensie Materieel Organisatie met genm ts Ir.A.C.J. Besselink,
  Vertegenwoordigingen musea CAV, INT, MA, VBD, GNK en AAT,
  Diverse vertegenwoordigingen van het NIMH,
  Vereniging Studiegroep Nederlandse Veldpost NAPO-veteranen,
  Regimentsraad Technische Troepen,
  Regimentstraditieraad Technische Troepen,
  Mevr van Pamelen-Ketting Olivier,
  Bestuur Veteranen LTD,
  Diverse opleidingsklassen en cursisten STO/OTCLOG,
  Circa 600 burgerbezoekers uit de directe omgeving enz, enz.
 
Het aantal geregistreerde titels in de bibliotheek is gegroeid naar 13.641! en groeit nog steeds.
 
In 2007 waren wij tov het jaar daarvoor weer meer dagen open n.l. 164. Gezien het aantal bezoekers zijn wij weer geslaagd in onze doelstelling om onze verzameling vooral ook extern Defensie bij het locale publiek onder de aandacht te brengen.
Dit jaar telden wij meer dan 1340 bezoekers dus gemiddeld tussen de 8 Š 9 per dag!
Daarvan werden in onze restauratieafdeling in Nieuw Milligen ook bijna 100 bezoekers ontvangen. Bezoek is daar mogelijk na afspraak met de Chef van het restauratieatelier de heer W.J. Oosting op maandags of woensdags.(zie colofon)
Dat kunnen er makkelijk 10 per dag worden door meer publiciteit, website reclame en.....meer mondelinge reclame van U als donateur aan Uw vrienden en kennissen! Zegt het voort!!
 
Het IS gewoon een druk maar mooi bedrijf!
 
Op naar 2008!
 
U bent van harte welkom
Namens het bestuur van de SRVTT
J.P.G. van der Meer
Voorzitter