UITSTEL INTEGRATIE MET NATIONAAL MILITAIR MUSEUM

Eind 2006 is het plan om als "dochteronderneming"van het Legermuseum vanaf 2007 verder te gaan, herzien.

Aan de integratie met het Legermuseum zitten voor de Landmacht weliswaar voordelen, maar die komen pas vwb de financiŽle aspecten na verloop van tijd tot uiting.
Daar thans enerzijds de investeringsmiddelen ontbreken en anderzijds de zgn A-status nog gerealiseerd moet worden dmv de concentratie van de 4 verzamelingen van de Logistiek (i.c. B&T, GNKD, MA en TD) in Soesterberg, wordt de integratie van de 4 verzamelingen van de Logistiek/KL en die van de Verbindingsdienst met het Legermuseum uitgesteld. De betreffende verzamelingen blijven gedurende het uitstel als Regimentsverzamelingen onder de vleugels van de Landstrijdkrachten.
Het uitstel duurt voorshands tot de integratie van de verzamelingen van de Artillerie, de Cavalerie, de Genie, en de Infanterie is afgerond.
De lering daaruit tav aanloopproblemen, huisvesting enz kunnen leiden tot een effectief integratieproces voor Verbindingsdienst en de Logistiek met het toekomstige samengevoegde KL/KLU-mA40 useum met 4 dochterondernemingen.
De prognose van nieuwe actie is eind 2010 begin 2011.

Hoewel het uitstel een teleurstelling is, zitten er ook positieve kanten aan deze situatie:

FinanciŽle Ondersteuning door C-Landstrijdkrachten;
Defensie verantwoordelijk voor onderhoud gebouw;
Defensie verantwoordelijk voor goede toegankelijkheid voor publiek;
Defensie ondersteuning bij restauratie materieel;
Eigen Stichtingsbestuur blijft eigenaar en baas van de verzameling;
De SRVTT kan 4 jaar langer de verzameling Technische Troepen naar eigen inzicht opbouwen;
De tijdsdruk voor overdracht van bestanden is vervallen; ADLIB registratie kan afgerond worden;
De juridische haken en ogen kunnen op het gemak aangepakt worden;
De financiŽle bestedingen kunnen in de tijd beter uitgezet worden.

KORTOM:

EVEN LANGER EIGEN BAAS BLIJVEN HEEFT OOK VOORDELEN