Locatie Categorie Trefwoord/auteur Titel Jaar Aantal
A2-060Ballistiek 2300 Schootstafels voor 6 pag, M2 en M319461
Z6-060BallistiekBallistiek1753 Beginselen van de statistica - ballistica19491
O2-008BallistiekBallistiekCollegedictaat Inleiding ballistiek (T 701b)01
O2-010BallistiekBallistiekCollegedictaat inwendige ballistiek01
O8-022BallistiekBallistiekDe practische bepaling van de schootstafelgegevens01
C1-025BallistiekBallistiekEenvoudige Ballistische Vraagstukken19341
C1-025 ABallistiekBallistiekEenvoudige Ballistische Vraagstukken19201
B8-087BallistiekBallistiekEnkele gegevens der inwendige ballistiek01
P1-005BallistiekBallistiekLSP Geschut deel 2 ballistiek01
B7-075BallistiekBallistiekST 9-153 Fundamentals of ballistics19521
B7-109BallistiekBallistiekUitwendige ballistiek19911
O5-114BallistiekGeweer, Diemaco C7, C7A1, 5,56mmST 7-200120011
Q3-069BallistiekGun, 120mm, M58 (T123E1) on Tank M102 (T43E1)FT 120-C-119571
Q2-084BallistiekHouwitser, 155mm, M1, schootstafel2282 Schootstafels Houwitser 155mm M119521
Q4-049BallistiekHouwitser, 155mm, M1, schootstafelST 155-Q-319621
Q2-045BallistiekHouwitser, 155mm, M109, 8in M110, kn 175mm M107FT 155-AH-219651
Q2-046BallistiekHouwitser, 155mm, M109, schootstafelFT 155-AH-2, C119671
Q2-047BallistiekHouwitser, 155mm, M109, schootstafelFT 155-AH-2, C219671
Q2-062BallistiekHouwitser, 155mm, M109A1, schootstafelsFT 155-AM-119722
Q6-019BallistiekHouwitser, 8 inch, M2 en M55, schootstafelST 8-J-319621
Q6-010BallistiekHouwitser, 8 inch, M2, schootstafelSupplementary Range Tables (Part 1) for 8-19611
Q6-009BallistiekHouwitser, 8 inch, M2, schootstafelSupplementary Range Tables (Part 1) for 8-inch how19611
Q6-018BallistiekHouwitser, 8 inch, schootstafelST 8-O-319621
Q6-016BallistiekHouwitser, 8inch, M110 en M115 en M55, schootstafeFT 8-J-419672
Q6-065BallistiekHouwitser, 8inch, M110 en M115 en M55, schootstafeFT 8-O-419671
Q6-012BallistiekHouwitser, 8inch, M110A1, schootstafelFT 8-Q-119761
Q6-014BallistiekHouwitser, 8inch, M110A1, schootstafelFT 8-Q-1, C-319781
Q6-013BallistiekHouwitser, 8inch, M110A1, schootstafelFT 8-R-119771
Q6-015BallistiekHouwitser, 8inch, M110A2, schootstafelFT 8-T-119830
Q3-064BallistiekKanon 105mm L7, schootstafelsSchootstabellen 105mm tankmunitie20001
P5-042BallistiekKanon 6 PAG, M2 en M32302 OVS schootstafel 6 PAG M2 en M3 verm lading19461
P5-043BallistiekKanon 6 PAG, M4 en M52303 OVS schootstafel 6 PAG M4 en M5 norm lading19460
P5-040BallistiekKanon van 12 L 40 NM en OMSchootstafel voor het kanon van 12 L.40 N.M.19351
O4-025BallistiekKarabijn .30 inch M1, M1A1, M2ST 9-1276-1 Caliber .30 carbines M1, M1A1,19631
Q7-103BallistiekLauncher 762mm rocket, XM289, FiringtablesFTR 762-A-119541
Q3-068BallistiekLauncher, rocket, multiple, 115mm, M91FTR 115-C-119641
O7-011BallistiekMITR BROWNING .30-inch, M1919A..ST 9-2005-119641
O8-002BallistiekMITR BROWNING .50-inch M2FT 0.50AA-T-119461
O8-013BallistiekMITR BROWNING .50-inch M2, HBST 9-2021-1 Caliber .50 machinegun, HB, M219631
O8-084BallistiekMITR BROWNING .50-inch M85 v/tank M60FT .50-AD-119651
O6-004BallistiekMitrailleur Vickers .303 in M1, schootstafels2300 OVS Lichte vuurwapenen mitr Vickers 7,7mm19472
P4-037BallistiekMortier van 11, M22305 OVS Schootstafel mortier van 11, M219472
P4-033BallistiekMortier van 8, Stokes-Brandt2304 OVS Schootstafels mortier van 819462
P4-114BallistiekMortier, 120mm, getrokken, H-B, RAYE, schootstafelST 120-M-119702
P4-178BallistiekMortier, 4.2 inch M30FT 4.2-J-119681
P4-171BallistiekMortier, 4.2 inch M30ST 7-57119891
P4-057BallistiekMortier, 4.2 inch M30ST 9-2008-119631
P4-058BallistiekMortier, 4.2 inch M30, schootstafelFT 4.2-F-119542
P4-177BallistiekMortier, 60mm M2 + M19FT 60-A-519511
P4-176BallistiekMortier, 60mm M2 + M19FT 60-L-119511
P4-175BallistiekMortier, 60mm M2 + M19FT 60-L-419671
P4-086BallistiekMortier, 81mm, M1, Firing tablesFT 81-B-419401
P4-064BallistiekMortier, 81mm, M29ST 9-3071-119621
B7-007BallistiekMunitieST 9-156 (Ammunition Handbook)19501
O3-060BallistiekPistoolmitrailleur, 0.45 inch, Thompson, M3 en M3AST 9-2205-119631
Q4-069BallistiekProjectiel, 155mm, HE, M483FT 155 ADD-G-119741
P2-068BallistiekRaketwerper 3.5 inch M20ST 9-2002-1 3.5-INCH ROCKET LAUNCHER M20 AND19641
11A-155BallistiekRocket 762mm, Honest JohnFTR 762 ADD-D-119641
11A-157BallistiekRocket 762mm, Honest John, M31 seriesFTR 762-A-219581
11A-159BallistiekRocket 762mm, Honest John, M31 seriesFTR 762-B-219581
11A-156BallistiekRocket 762mm, Honest John, M50 seriesFTR 762-K-119631
11A-158BallistiekRocket 762mm, Honest John, M50 seriesFTR 762-L-119631
P7-073BallistiekSchootstafel HE tracer shell v/40L60ST 9-417/119592
WW-026BallistiekSchootstafels Houwitser 105 mm, L/30, type 2DST 105-F-119691
WW-025BallistiekSchootstafels Houwitser 105 mm, L/30, type 2DST 105-F-719691
WW-023BallistiekSchootstafels Houwitser 155 mm, M !26 op aff M 109ST 155-AH-2/119671
WW-024BallistiekSchootstafels Houwitser 155 mm, M !26 op aff M 109ST 155-AH-2/219671
Y6-05-05BallistiekSchootstafels Kanon 9 Veld (M2)2271 Ontwerp-voorschrift19460
Y6-05-06BallistiekSchootstafels kanon 9 veld (M2)2272 Ontwerp-voorschrift19460
Y6-05-07BallistiekSchootstafels kanon 9 Veld (M2)2273 Ontwerp-voorschrift19460
Y6-05-08BallistiekSchootstafels Kanon 9 Veld (M2)2276 Ontwerp-voorschrift19460
Y6-05-04BallistiekSchootstafels kanon van 8 TP2268 Ontwerp voorschrift19470
Q4-001BallistiekSchootstafels, principesRANGE TABLE PART II19431
P2-073BallistiekTLV 106 MM M40A1ST 9-1015-200-119631
B7-037Munitie FM 9-40 (Unexploded bombs organization and ....)19431
BC6-089Munitie Oriëntatiecursus betreffende de munitiever-19670
B7-082MunitieAmmunition and explosives standardsTM 9-1300-20619731
B7-081MunitieArtillery ammunitionTM 9-1300-20319671
B7-108MunitieBallistic data performance of ammunitionTM 9-190719481
BH-077MunitieBallistiek, aantekenschriftBallistiek. aantekenschrift19311
B8-032MunitieBasisgetallenVS 2-1001/1 (Basisgetallen munitie opleidingscentr19701
B8-030MunitieBasisgetallenVS 2-1001/11 (Basisgetallen munitie opleidingsehdn19721
B8-028MunitieBasisgetallenVS 2-1001/6 (Basisgetallen munitie opleidingsehdn19701
B8-029MunitieBasisgetallenVS 2-1001/9 (Basisgetallen munitie opleidingsehdn19702
B8-026MunitieBasisgetallenVS 2-1002/1 (Basisgetallen munitie 1 Lk)19751
B8-027MunitieBasisgetallenVS 2-1002/2 (Basisgetallen munitie hho'n en ehdn19751
C8MunitieBevoorrading, klasse VIK 9-201 Munitie assortiment19972
C8MunitieBevoorrading, klasse VIK 9-201 Munitie assortiment19811
C8MunitieBevoorrading, klasse VIK 9-201 Munitie assortiment19861
C8MunitieBevoorrading, klasse VIK 9-201 Munitie assortiment19871
B7-084MunitieBevoorrading, klasse VPublicaties tbv de munitiebevoorrading01
B8-095MunitieBommenpak1 TH 00909519971
B8-096MunitieBommenpak3 TH 00909519971
B8-086MunitieBomverkenningsuitrusting tbv KMARDL 1385-17-054-086619832
C5-011MunitieBuizen en ontstekingsmiddelenVS 9-85619851
B8-019MunitieBuskruitDe beoordeeling der stabiliteit van het rook-19261
B8-024MunitieBuskruitHet buskruitprobleem19211
B7-090MunitieBuskruitModerne kruitsoorten01
B8-020MunitieBuskruitOver de zelfontleding van het rookzwak bus-19241
B8-022MunitieBuskruitOver de zelfontleding van het rookzwak bus-19251
B8-023MunitieBuskruitOver de zelfontleding van het rookzwak bus-19251
B8-021MunitieBuskruitOver de zelfontleding vn het rookzwak bus-19241
B8-090MunitieDe artillerie-InrichtingenDe Artillerie-Inrichtingen19241
B7-027MunitieDemolition materialsTM 9-194619553
B7-076MunitieDummy munitieProjectiel, dummy, 155mm, M7 en M7B119421
B8-097MunitieElektrisch ontsteeksysteemTH 00582519971
B8-053MunitieExplosievenVR 9-40 (Verkennen en opruimen van ongespron-19553
B8-059MunitieGeschiedenisBeknopt overzicht betr de ontw v geschut en mun02
BC6-087MunitieGeschiedenisMunitievoorziening door de eeuwen heen19833
B8-050MunitieGeschutOA 86 Beknopt overzicht betreffende geschut19522
B7-103MunitieGeweergranaten ATB nr 4 en nr51541 Geweergranaten ATB nr. 4 en ATB nr. 519532
B7-106MunitieGrenadeSmall Arms Training Volume I, Pamphlet No 1319421
B8-078MunitieGU EOCKL nr 171 DL 1385-17-054-334319932
B8-099MunitieGU verkenner geímproviseerde explosievenDL 1385-17-110-647020001
B7-105MunitieHandgranaten68 b Voorschrift handgranaten19321
B7-094MunitieHandgranatenHandgranaten01
B7-099MunitieHandgranatenVS 7-82719881
B7-099 CMunitieHandgranatenVS 7-82720093
B7-099 BMunitieHandgranatenVS 7-82719992
B7-099 AMunitieHandgranatenVS 7-82719911
B7-098MunitieHandgranatenVS 9-827 Handgranaten19642
B7-096MunitieHandgranaten, geweergranatenFM 23-3019491
B7-100MunitieHandgranaten, no. 75 en 75AOEFENINGSAANWIJZ No. 11 HANDGRANATEN 75 75A19462
B7-097MunitieHandgranaten, nr 36, 69, 74 - 77806 OVS voor de handgranaten19441
B7-101MunitieHandgranaten, nr 36, 69, 771505 OVS Handgranaten19453
B7-102MunitieHandgranaten, nr 36, 69, 771505 VVS HANDGRANATEN19471
B7-101 AMunitieHandgranaten, nr 36, 69, 77, 751505 OVS Handgranaten19452
B7-086MunitieHolle ladingenHolle ladingen19561
C8MunitieKlasse VIK 2-4127 mutatiecodes kl V goederen19939
B8-003MunitieKlein kaliber munitieKlein kaliber munitie algemeen01
B8-088MunitieKlein kaliber munitieVS 9-84619851
B8-008MunitieKlein kaliber wapens en munitieKlein kaliber wapenen en munitie19791
B7-048MunitieMijndetectieHandbook of mine detectors19441
B7-047MunitieMijndetectieHandbook of mine detectors19441
B7-046MunitieMijndetectiePoolsche mijndetectors01
B8-036MunitieMijnen2050-3 Landmijnen, dl 3, Opsporingsmiddelen19540
B8-037MunitieMijnen2050-4 Landmijnen, dl 4, Valstrikken19541
B8-045MunitieMijnen2050-5 Landmijnen, dl 5, Eigen mijnen & ontstekers19542
B8-038MunitieMijnen2050-6 Landmijnen, dl 6, Buitenlandse mijnen19543
B8-052MunitieMijnen2052 Gebr.aanw. oefschotelmn AT nr 2719531
B7-002MunitieMijnenAllied and enemy mines and igniters01
B7-041MunitieMijnenFM 5-31 (Land Mine Warfare)19491
B7-003MunitieMijnenMines and booby traps19511
B8-034MunitieMijnenOVS Landmijnen en booby-traps19461
B7-028MunitieMijnenTM 9-1940 (Land mines)19431
B8-040MunitieMijnenVR 5-78 Het leggen van mijnenvelden19752
B8-036MunitieMijnenVS 5-7/3 Opsporingsmiddelen19543
B8-041MunitieMijnenVS 5-78/1 (Landmijnen deel 1, het leggen van19572
C5-009MunitieMijnenVS 9-85319851
B8-035MunitieMijnenVVS Zakboek mijnen19491
B8-051MunitieMijnenzoekerTH 11-851 Mijnenzoeker nr. 4A19551
B7-034MunitieMijnopruimersTM 9-720 (Mine Exploders)19451
B7-029MunitieMilitary explosivesTM 9-191019553
B8-002MunitieMunitie6043 Naamlijst munitie en springmiddelen19501
B7-049MunitieMunitieArmy ordnance services part 8 pamphlet no. 119431
B7-044MunitieMunitieArmy ordnance services volume 3 part 7 No. 119441
B7-072MunitieMunitieDuurzame versterkingskunst Deel II Uitwerking19511
B7-042MunitieMunitieFM 5-25 (Explosives and demolitions)19451
B7-038MunitieMunitieFM 9-20 (Ordnance Field Manual)19421
B7-006MunitieMunitieFM 9-55B 1/2 (Ammunition Specialist)19771
B7-005MunitieMunitieFM 9-55B 3 (Ammunition Specialist)19771
B7-040MunitieMunitieFM 9-6 (Ammunition Supply)19441
B7-039MunitieMunitieFM 9-6 (Ordnance Ammunition Service in the field)19511
B8-031MunitieMunitieHandboek ernstvuurwerken (2de deel)19251
B7-001MunitieMunitieMateriels de guerre armes et munitions19651
B7-004MunitieMunitieProgram of instruction for ammunition accoun-19501
B7-014MunitieMunitieSC 1305/30-IL (Ammunition and explosives)19651
B7-013MunitieMunitieSM 9-5-1325 (Ammunition and explosives)19601
B7-012MunitieMunitieSM 9-5-1375 (Ammunition and explosives)19611
B7-060MunitieMunitieTD 3 SNL P-1 (Projectielen van 155 mm LANG en van19541
B7-061MunitieMunitieTD 3 SNL P-2 (Kardoezen RB van 155 mm LANG en 8-in19541
B7-062MunitieMunitieTD 3 SNL P-6 (Munitie voor het oefenkanon van 3719541
B7-063MunitieMunitieTD 3 SNL P-7 (Buizen, ontstekingsdoppen, ontste-19541
B7-064MunitieMunitieTD 3 SNL R-1 (Munitie voor lt gt, t en at gt)19551
B7-043MunitieMunitieTM 3-300 (Miscellaneous Chemical Munitions)19501
B7-033MunitieMunitieTM 9-1900 (Ammunition General)19561
B7-032MunitieMunitieTM 9-1900 (Ammunition General)19451
B7-031MunitieMunitieTM 9-1901 (Artillery Ammunition)19441
B7-030MunitieMunitieTM 9-1905 (Ammunition Renovation)19481
B7-024MunitieMunitieTM 9-1981 (Military Pyrotechnics)19511
B7-036MunitieMunitieTM 9-220 (Repositioning machine M15)19451
B7-035MunitieMunitieTM 9-290 (Pyrotechnic projectors)19470
B7-023MunitieMunitieTM 9-2900 (Military Explosives)19401
B8-066MunitieMunitie algemeenMini Munitie Informatie dag 198819881
B8-065MunitieMunitie algemeenMunitie informatie dag 198719871
B8-067MunitieMunitie algemeenMunitie informatie dag 198819882
B8-068MunitieMunitie algemeenMunitie informatie dag 199019901
B8-069MunitieMunitie algemeenMunitie informatie dag 199219921
B8-012MunitieMunitie algemeenVS 9-800/2 munitie algemeen (algemeen)19662
B8-011MunitieMunitie algemeenVS 9-800-1 Munitie algemeen19662
B8-054MunitieMunitie algemeenVS 9-845 Munitie algemeen19854
LADE-004MunitieMunitie dagboek v/e lid van het MunitiebureauDagboek van een lid van het Munitiebureau 191519151
B8-062MunitieMunitie keuringenBeoordeling keuringsschema's en keuringsresultaten02
B8-063MunitieMunitie keuringenDe fabricage van geschuthulzen01
B8-048MunitieMunitie luaVTH 9-899 (Handleiding munitie voor de lucht-19551
BE3-27MunitieMunitie ontwikkeling art munVan stenen kogel tot antitankbrisantgranaat19771
BC6-086MunitieMunitie ontwikkeling art mun 1340-1980Van stenen kogel tot geleid projectiel19802
B8-072MunitieMunitie transportLSP Munitie algemeen tbv munitietransportgeleider19841
B8-070MunitieMunitie uitwendige ballistiekInleiding tot de uitwendige ballistiek19791
B8-071MunitieMunitie uitwendige ballistiekVoorlopige handleiding der uitwendige ballistiek01
C8MunitieMunitie veiligheidIK 2-2519846
C8MunitieMunitie veiligheidIK 2-25 Veiligheidsregels en bepalingen, herk mun20032
C8MunitieMunitie veiligheidIK 2-25 Veiligheidsregels en herkenning munitie20037
C8MunitieMunitie veiligheidIK 2-25 Veiligheidsregels en herkenning munitie19865
C8MunitieMunitie veiligheidIK 2-25 Veiligheidsregels en herkenning munitie200138
C8MunitieMunitie veiligheidIK 2-25 Veiligheidsregels en herkenning munitie199269
C8MunitieMunitie veiligheidIK 5-137 ammunition awareness20004
C8MunitieMunitie veiligheidIK 5-137 ammunition awareness20103
C8MunitieMunitie veiligheidIK 5-137 ammunition awareness19992
C8MunitieMunitie veiligheidIK 5-137 ammunition awareness200211
C8MunitieMunitie veiligheidIK 5-137 ammunition awareness20103
B7-093MunitieMunitie voor mortierenMortieren01
B7-092MunitieMunitie voor terugstootloze vuurmondenOntwikkeling van de TLV en bijbehorende munitie01
B8-064MunitieMunitie voorzieningDe materieelvoorziening van munitie19841
B8-001MunitieMunitiebevoorradingHandleiding voor de Mechanische overslag van19713
B7-054MunitieMunitiebevoorradingInlichtingen bevoorrading munitie19651
B7-065MunitieMunitiebevoorradingMUN BEVO PLGN19581
B8-058MunitieMunitiebevoorradingMunbevo-doctrine voor vredes- en oorlogstijd19771
B8-089MunitieMunitiebevoorradingVoorraaadbeheersingssysteem kl V in vredestijd19861
B7-056MunitieMunitiebevoorradingVS 1-1/23 Organization and function manual19651
B7-055MunitieMunitiebevoorradingVS 2-1/25 Munitieopslag ter velde01
B8-094MunitieMunitieonderhoudVI-MUN-018/519972
B7-057MunitieMunitieopslagMunitieopslag01
B7-058MunitieMunitieopslagStapelingen19831
B8-060MunitieMunitierenovatieMunitierenovatie01
B8-016MunitieMunitietechniekVS 9-801/1 munitietechniek19661
B8-007MunitieMunitietechniek (bewapeningstechniek)Bewapeningstechniek Deel III-b Munitietech-03
O1-053MunitieMunitietechniek (bewapeningstechniek)Syllabus basiskennis bewapening v/muntechnici20021
O1-053 AMunitieMunitietechniek (bewapeningstechniek)Syllabus basiskennis bewapening v/muntechnici20081
B8-009MunitieMunitieverpakkingLSP munitieverpakking19791
B8-015MunitieNaam- en codelijstNC 9-65 munitie en overige klasse V-goederen19822
B7-107 AMunitieNaam- en codelijstNC 9-65 Munitie en overige klasse V-goederen19661
B7-107MunitieNaam- en codelijstNC 9-65 Munitie en overige klasse V-goederen19733
B8-018MunitieNaam- en codelijstNC 9-65 Munitie en overige klasse V-goederen19801
C5-017MunitieNaam- en codelijstNC 9-65 Munitie en overige klasse V-goederen20011
B8-017MunitieNaam- en codelijstNC 9-65 munitie en overige klasse v-goederen19891
B7-083MunitieNaam- en codelijstNC 9-65 Munitie en overige klasse V-goederen20052
B7-045MunitieNucleair projectielOperator's manual M422 Atomic projectile19752
B7-066MunitieOpleidingCursus TD officieren19581
B7-073MunitieOpleidingGeschut en munitie Deel I Geschut19511
B7-074MunitieOpleidingGeschut en munitie Deel II19521
B7-071MunitieOpleidingMunitie inspectie, veiligheid, vernietiging19662
B7-070MunitieOpleidingVS 11-852 Beknopt overzicht betreffende de01
B8-056MunitieOpleiding munitieLeerstof Kennis van Munitie03
B8-073MunitieOpleiding munitieLSP Munitiekennis elementair01
B8-073 AMunitieOpleiding munitieLSP Munitiekennis elementair01
B8-073 BMunitieOpleiding munitieLSP Munitiekennis elementair01
B7-067MunitieOpleiding munitieMunitie opleiding19531
B8-057MunitieOpleiding munitieMunitie opslag, administratie, transport, TIM01
B7-053MunitieOpslag-/veiligheidsbepalingenMunition und Explosivstoffe Teil 219611
B8-092MunitiePatroon 25mmPatroon 25mm, diverse uitvoeringen01
B8-091MunitiePatroon 35mm v/PRTLTechn. Dokumentation nach VS 9-80019771
B7-009MunitieProjectiel, 8 inch, M422TM 9-1100-218-10, TP B33-9A, SWOP B33-9A19781
Q8-025MunitieProjectiel, 8 inch, XM440 en M424TM 9-1100-218-20/119731
Q8-025 AMunitieProjectiel, 8 inch, XM440 en M424TM 9-1100-218-20/119772
B7-080MunitieProjectiel, 8 inch, XM440 en M424TM 9N-1100-218-1219681
J2-011MunitieRaamwerk munitievervoer, v/DAF vtgn oude generatie1/5 DL 7610-17-038-727819711
B7-085MunitieRadar chronograph set M36 (extrapolation tables VoTM 9-1290-325-12/219701
B7-069MunitieRakettenDe ontwikkeling van de raket19563
B7-011MunitieRakettenSC 1400-IL (Identification List Guided Missiles)19651
B7-025MunitieRakettenTM 9-1950 (Rockets)19451
B7-026MunitieRakettenTM 9-1950 (Rockets)19581
C5-008MunitieRakettenVS 9-85219952
B7-095MunitieRookmunitie, BrandmunitieRook- en brandmunitie01
B8-043MunitieSchietoefeningenBepalingen voor het houden van schietoefene-19461
B7-091MunitieSeinpatronen, LichtmunitieLicht- en seinmunitie01
B7-068MunitieSlaghoedjesBeschrijving der vervaardiging van slaghoed-18491
J2-009MunitieSpankettinguitrusting granaatlaadbord1/5 DL 7610-17-038-727919711
B7-052MunitieSpringmiddelenVS Springmiddelen voor alle wapens19381
B8-061MunitieStatistiekStatistica, handleiding01
B8-074MunitieTemperatuurmeter, bimetaal M1, v/buskruit1 DL 6685-00-678-573619763
B8-004MunitieTemperatuurmeter, bimetaal M1, v/buskruitTH 9-168619643
B7-087MunitieTijdbuisDe Tijdbuis19561
B8-025MunitieVeiligheidReglement regelende de in acht te nemen alge-19491
C8MunitieVeiligheidsbepalingenIK 00168920001
B8-093MunitieVeiligheidsvademecum v/munitieverwerkingVS 9-84419901
C8MunitieVernielingen met springstofIK 5-12619601
X1-063MunitieVernielingen met springstofVS 5-1/4 A Vernielingen met springstof19881
B8-044MunitieVernielingen met springstofVS 5-77 Vernielingen met springstof19632
B8-039MunitieVernielingen met springstofVS 5-77/2 (Vernielingen-technisch)19561
B7-104MunitieVervoer van gevaarlijke stoffenGevarenklassekaart 1.1, 1.2, 1.3, 1.401
B7-089MunitieVliegtuigbommen en hun buizenDe Amerikaanse vliegtuigbommen en buizen01
B7-088MunitieVliegtuigbommen en hun buizenDe Engelse bommen en hun buizen01
B7-077MunitieVuurwerkenHome made salutes19791
C5-010 AMunitieVuurwerkenVS 9-85419851
C5-010MunitieVuurwerkenVS 9-85419951
B7-078MunitieWheelbarrow, Morfax, Mk81 DL 1385-17-054-290119931
B7-079MunitieWheelbarrow, Morfax, Mk82 DL 1685-17-054-290119931