• Laatst bijgewerkt 28-03-2024

Onze begunstigers: Vrienden van het RTT-museum
beam

Tot ons genoegen blijft het aantal begunstigers vrij stabiel. Onder de bijna 1500 georganiseerde actieve en postactieve TD'ers zijn er nog wel meer die geven om het behoud van de unieke stukken en tradities van ons dienstvak. Zeker nu de TD als zelfstandig dienstvak is verdwenen en evenals de VTDO in een groter geheel is opgenomen, waardoor een stuk 'TD-identiteit' verloren dreigt te gaan en het regiment van de Technische Troepen onze enige gemeenschappelijke basis is geworden, moeten wij ons inspannen om m.b.v. een volwaardig TD-museum onze geschiedenis te bewaren.
De SHCRTT roept u allen op om mee te helpen begunstigers te werven. De herinrichting van ons museum kost veel geld, om dit te kunnen financieren zijn veel begunstigers nodig. De begunstigers zelf, commandanten van herstel- en verzorgende (TD-) eenheden, de TD-autoriteiten, de bezoekers van deze website, de veteranen, de betrokken burgers, enz. enz. roep ik op om begunstiger te worden of  begunstigers te werven.

De voorrechten die begunstigers genieten maken het ook voor de grotere eenheden van het Regiment Technische Troepen interressant om begunstiger te worden (b.v. de personeelsvereniging, de onderdeelsbar, de kadervereniging of het peloton of compagnie).

De voorrechten van onze SHCRTT BEGUNSTIGERS zijn:
beam

 • Eervolle opname in de jaarlijkse lijst van Begunstigers, Donateurs, Vrienden en Vriendinnen van het museum van de Historische collectie van het RTT; zij maken het mogelijk de geschiedenis van het Regiment Technische Troepen vast te leggen en ondersteunen het bewaren an tradities en het erfgoed van het RTT;
 • krijgen het welkomspakket met o.a. het boek "50 jaar Technische Dienst in beweging", over het intstaan van de TD in 1941 t/m het einde van de koude oorlog rond 1997;
 • hebben Vrije toegang, met hun familie of introducés tot de expositie;
 • kunnen gratis rondleiding krijgen door een bestuurslid of conservator;
 • hebben gratis gebruik van bibliotheek, de archieven van opheven onderdelen en het fotoarchief ter plaatse;
 • kunnen boekwerken bestuderen volgens afspraak;
 • Ontvangen kopieën van teksten en afbeeldingen uit de bibliotheek of het fotoarchief conform afspraken v.w.b. aantal en/of prijs, (aantal afhankelijk van onderwerp);
 • kunnen gebruik maken van uniformen (b.v GT voor huwelijk of DT  of gladde of wollen stof) voor bijzondere gelegenheden of groepsoptredens;
 • krijgen periodieke informatie toegezonden;
 • kunnen een receptie of een vergadering houden in de expositieruimten (catering voor eigen kosten);
 • Kunnen belastingvoordeel krijgen als zij periodiek ANBI-donateur worden;
 • Voor bijzondere aangelegenheden zoals commando-overdracht, dienstverlating, jubilea, beédiging enz., kan door of voor een begunstiger/donateur/vriend/vriendin van de SHCRTT namens het onderdeel een verzoek worden ingediend om de plechtigheid op te luisteren met één of meer "oldtimers" uit de collectie (uitvoering/transport d.z.v. het onderdeel na overleg).

  Aan de uitvoering van dit punt zijn (bescheiden) kosten verbonden om het noodzakelijke gebruikersonderhoud aan de voertuigen uit te kunnen voeren.
Opmerkingen
beam

Wij nodigen alle Technische Troepen-eenheden uit begunstiger te worden!
U draagt daardoor zorg voor het behoud van waardevol erfgoed en historische gegevens uit uw eenheid zoals documentatie, opleidingsmateriaal, overtollig gereedschap enz.

Een informatiepakket met acceptgiro sturen wij u op verzoek graag toe.

Het goed bijhouden van de database van begunstigergegevens, waaronder het adressenbestand van de begunstiger, brengen wij ieder jaar weer onder uw aandacht.
Om deze bestanden "up-to-date" te houden hebben wij uw hulp hard nodig!
Gaat u verhuizen of is er een andere reden die een wijziging in deze bestanden noodzakelijk maakt, laat u (of laat de familie) ons dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weten.
Hiermee wordt voorkomen dat ongewenste of mogelijk pijnlijke post U of uw familie wordt toegezonden maar vooral ook dat voor uzelf bestemde post met b.v. uitnodigingen als onbestelbare post onnodig wordt teruggezonden.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.